Archief voor 2013

Oplevering kantoor Veendam

Vandaag is het interieur van het kantoorgebouw voor de “Omgevingsdienst Groningen’ feestelijk in gebruik genomen! In opdracht van de Provincie Groningen heeft AchterboschZantman architecten in samenwerking met Anne Makkink de herstructurering gedaan van dit kantoor. Verschillende afdelingen van diverse omgevingsdiensten in de provincie zijn samengevoegd en hadden een nieuwe betrekking nodig. De provincie heeft ervoor gekozen om niet weer een nieuw kantoorgebouw neer te zetten, maar een jaren ’80 kantoor opnieuw in te richten 

Lees meer...

. Hiervoor is het gehele binnenwerk gestript en ook de installatietechniek is vervangen. De opgave was om Het Nieuwe Werken te introduceren. Mensen die elkaar niet kennen en gedwongen op een nieuwe plek belanden moeten zich thuis voelen. In samenspraak met deze nieuwe werknemers van de dienst is door ons een plan gemaakt die een herkenbare identiteit heeft waarbij het ‘Grunneger Ommelaand’ een belangrijke inspiratiebron vormde voor het plan. Deze thematiek, waarbij veel natuurlijke materialen zijn ingezet, is in verschillende thema’s over verschillende kantoorvleugels doorgevoerd. Het project is in recordtijd van een half jaar bedacht en uitgevoerd.

AZa in Liyang

AchterboschZantman architecten is met succes teruggekeerd uit China! Zie hier de link naar een interview met Bart en Hans op Omrop Fryslân. AZa gaat 36 duurzame boomwoningen ontwerpen en een spa/clubhouse met wijnbar voor recreatieve doeleinden. Met name de duurzame insteek en het gebruik van lokale materialen in dit plan is wat de opdrachtgever aansprak in de plannen van AchterboschZantman architecten.  In mei moeten de eerste woningen er staan.

lezing AZa voor ARCAM

Op dinsdag 8 oktober om 20.15 treedt AchterboschZantman architecten op om een lezing te geven in theater De Brakke Grond in Amsterdam. Deze lezing vormt onderdeel van het lezingenprogramma ‘ARCAM in de Brakke Grond’. In dit geval gaat het om een avond met verhalen van enkele Friese bureaus, gevolgd door een podiumgesprek onder leiding van ARCAM-directeur Maarten Kloos.

Inwijding bouwkavel Wetsus

Donderdag 3 oktober heeft wethouder Henk Deinum samen met kinderen van de basisschool De Potmarge officieel de toekomstige bouwkavel van de nieuwe watercampus ingewijd. Het ging om een wijdingsritueel van ‘Stille Wetters’. Dit kunstproject van het kunstenaarsduo Gerard Groenewoud en Tilly Buij uit Leeuwarden is een klein paviljoen dat bestaat uit honderden potten water. Het gebouw, ontworpen door de Friese architectencombinatie GEAR, moet over een jaar klaar zijn.

Lwd 2018

Leeuwarden mag zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen! Wij Friezen zijn enorm trots op onze stad! Met drie inzendingen, al dan niet in combinatie met GEAR, draagt AchterboschZantman architecten een klein steentje bij in deze overwinning. Onder andere met het ontwerp van Waterpark Fryslân hopen wij cultuur minnend Europa naar onze stad te trekken. Het doel is, verspreid over de stad, diverse water- en technologie gerelateerde follies te ontwerpen. Hierin werken wij samen met Wetsus en diverse jonge kunstenaars en architecten uit heel Europa. Voor meer informatie zie website van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Opdracht boomwoningen in Liyang

AchterboschZantman is op dit moment in China voor de presentatie van verschillende projecten in Liyang. Inmiddels is het nieuws binnen dat het bureau opdracht heeft voor het ontwerp van 30 paalwoningen. Deze luxe woningen zijn zo ontworpen dat de scheiding tussen binnen en buiten nauwelijks voelbaar is. De woningen bieden een prachtig uitzicht vanuit de boomkruinen over de vallei ver buiten de stad.

Presentatie drijvende woningen China

AchterboschZantman architecten is deze week in China voor de presentatie van onder andere de Lotuswoningen. Er is in korte tijd een intensieve band ontstaan vanuit de relatie die de stad Leeuwarden al enige tijd onderhoud met Liyang. Hans Achterbosch presenteert hier het ontwerp van de Lotuswoningen op een concrete locatie in nabijheid van de stad.

Bouwvergunning Watercampus

Eind juli is de bouwvergunning verleend voor de bouw van het Watertechnologie Instituut Wetsus. Goed nieuws! Het ontwerp is in GEAR-verband tot stand gekomen. De aannemer treft ondertussen voorbereidingen voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden. Wordt vervolgd..

Bijeenkomst toekomstbestendig bouwen

AchterboschZantman architecten heeft met verschillende partijen uit de bouwsector een kijk in de toekomst van het bouwen genomen. Bij deze sessie waren verschillende partijen uit het vakgebied uitgenodigd op ons kantoor aan de Oosterkade.  Verschillende visies over toekomstbestendig bouwen werden met elkaar gedeeld in een inspirerende sessie.

Een aantal stellingen werd aan deze  “stakeholders”  voorgelegd. Er werd onder andere ingegaan op het aspect tijdelijkheid bij het wonen, aanpasbaarheid en industrialisatie. Door middel van stellingen en illustraties  is er vanuit verschillende invalshoeken gediscussieerd over bouwen en wonen in de toekomst.

Met deze input gaat AZA samen met Bas Brilman aan de slag om toegevoegde waarden voor de bouwsector in kaart te brengen. Bas Brilman is student Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit van Twente en bekijkt vanuit de productkant het vakgebied met een andere bril. Bij het ontwikkelen van dit vernieuwende concept zal onder andere het contact met gebruikers een veel belangrijkere rol spelen dan gebruikelijk is.

AZA bezoekt Moskou

AZA neemt deel aan een inspirerende Archiprix reis naar St Petersburg en Moskou. Al jaren organiseert Hunter Douglas international deze reis.  De Archiprix is een platform met de ambitie de beste pas afgestudeerde architectuurstudenten van de wereld in contact te brengen met hun internationale collega studenten. Dit werkt erg inspirerend.

De plannen worden beoordeeld in Moskou en geven een interessant beeld van de maatschappelijke gevoeligheid en betrokkenheid in de architectuur op internationale schaal. In dit licht is de huidige aandacht voor thema’s als energie, afval, ecologie en duurzaamheid in het algemeen tendentieus te noemen.  Onder de meer dan 280 studenten uit vele landen heerst een gevoel voor ecologische relevantie.  Dit geeft eens te meer aan hoe ons vak op verschillende niveaus op de golven van de wereldproblematiek meebeweegt!

Er zijn 7 prijswinnende inzendingen genomineerd met de Hunter Douglas Archiprix Award 2013 in “The house of the Artist” in hartje Moskou, onder voorzitterschap van Madeleine Maaskant. Zie ook: www.archiprix.org