Archief voor 2013

Woonschuur in de Lege Geaen

Recent is de nieuwbouw van de nieuwe woonschuur in Goënga afgerond. Ons ontwerp nam de plaats in van een schuur die de romp vormde van een historische boerderij die enkele jaren geleden voor een deel is afgebrand. Deze schuur deed toen nog dienst als stal van een boeren bedrijf, die zijn agrarische functie al verloren had. Nu omvat de schuur ruimte om te wonen en te werken aan huis. Het volume is gebaseerd op de verhoudingen van de schuren uit de omgeving en is in sobere materialen vormgegeven, kenmerkend voor de latere renovaties aan dit archetype. De antraciete golfplaat loopt door tot over de nok en de goot. Zo ontstaat een abstract volume die naadloos inpast in het landschap, waar de silhouetten van de typische stelp of kop-hals-romp boerderijen in dit gebied ten noorden van Sneek het landschap onmiskenbaar Fries maken: De erfenis van eeuwen Fries boerenleven.  Een enkele snede in het volume brengt licht tot diep in de kern van de schuur en biedt vanuit de woonkeuken en werkkamer een prachtig uitzicht over het omringende landschap van Sudwest Fryslân. Aan de zuidzijde wordt het volume nog een keer ingesneden ten behoeve van hoge staldeuren. De kap kent een houten hoofddraagconstructie.

Scholen voor het Noorderland

Onlangs is de publicatie ‘scholen in het Noorderland’ gepresenteerd. In krimpregio's ligt een omvangrijke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Krimp is een weerbarstige en complexe materie, met tal van invalshoeken. Veel scholen komen door teruglopende leerlingenaantallen in de problemen en worden met sluiting bedreigd. Daarnaast voldoen lang niet alle scholen meer aan de huidige eisen. Dat vraagt om slimme ontwerpoplossingen, maar het gaat hier in eerste instantie om goede ontwerpprocessen die in gang moeten worden gezet.

Bart Zantman en Bauke Tuinstra hebben in het kader van BNA Onderzoek, Marije ter Steege van atelier MUG en Lidewij Lenders van LLarch ondersteund in het maken van het plan 'Creatief Krimpen'. Marije en Lidewij hebben de plannen voor de krimpgemeente Loppersum in de provincie Groningen intussen verder ontwikkeld en een website gelanceerd. In deze benadering staat een bottom-up ontwerpproces centraal. Uitgangspunt is de aanwezige sociale cohesie in de dorpen en de creativiteit van de bewoners te gebruiken. Hiermee worden draagvlak en levensvatbaarheid vergroot. De bedoeling is dat de oplossing voor het schoolhuisvestingsprobleem meer oplevert dan een school alleen. Zo kan de lokale economie gestimuleerd worden, de relatie tussen de dorpen worden versterkt en er kunnen combinaties worden gemaakt met andere functies als bijvoorbeeld ouderenhuisvesting. Iedereen wordt uitgenodigd om hun dromen waar te maken door te reageren op www.creatiefkrimpen.nl

Beoordeling manifest Kloppend Hart

Donderdag 28 maart heeft wethouder Henk Deinum het resultaat gepresenteerd van de manifestatie “Kloppend Hart, bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden”, in de vorm van een boekwerk. De manifestatie is een uitnodiging aan stad en regio om met voorstellen te komen voor nieuwe plannen voor de binnenstad van Leeuwarden. AchterboschZantman architecten heeft in totaal vier voorstellen gepresenteerd, die een ode vormen aan de binnenstad, met het oog op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en levendigheid van de binnenstad.  Drie van de inzendingen zijn op eigen initiatief tot stand gekomen. Voor locatie Doelestraat zijn meerdere architecten door de gemeente uitgenodigd een plan te maken.  Ons plan en die van collega Dorenbos geniet na beoordeling van een vakjury de voorkeur. Onze invullingen voor de locaties Voorstreek en Doelestraat worden als iconisch beschouwd voor de doelstellingen van de manifestatie. De overige plannen bieden perspectief en zullen verder door ontwikkeld worden. Voor beelden zie project Doelestraat.

Bezoek dagbesteding Oppenhuizen

AchterboschZantman architecten heeft vorige week een dag meegedraaid op de dagbesteding van Philadelphia Zorg in Oppenhuizen, na eerder een overnachting te hebben gehad op deze locatie. De dagbesteding van Philadelphia Zorg voorziet in ruimtes van 12 tot 14 personen. Iedere bewoner heeft een eigen rustige en prikkelarme werkplek. Er worden oa. kaarsen gemaakt, broodkruimels van oud brood, vogels gevoerd en dieren verzorgd: afwisselende werkzaamheden, specifiek gericht op de bekwaamheden van de bewoners. Ons bezoek heeft ons weer een stukje dichter bij het dagelijks leven van de bewoners gebracht en inzichten gegeven die noodzakelijk zijn voor de aanstaande nieuwbouw. Het blijkt ook nu weer, net als na onze nacht op locatie de Eastwei in januari, dat tijd maken voor contact met de bewoners erg waardevol is. Wij zien het als fundamenteel om tot nieuwe zorgconcepten te kunnen komen voor zorg in het algemeen en intensieve zorg in het bijzonder.

Woodstudio Leeuwarden

De relatie tussen mens en voedsel is verbroken. Veel mensen hebben geen idee waar hun eten vandaan komt. De huidige manier van produceren en consumeren brengt een aantal neveneffecten met zich mee; van broeikasemissies tot dierenwelzijn, van verlies aan biodiversiteit tot verspilling.  In de toekomst wacht een groot voedselprobleem. Dit noodzaakt tot verandering. Op kleine schaal doet AchterboschZantman een duit in het zakje door ten noorden van Leeuwarden woodstudio’s te ontwerpen rondom een tuin-park. Men kan een eigen studio of atelier kopen in verschillende formaten, met een lapje grond waar men kan ontspannen en tuinieren, schilderen, hobbyen en ideeën kan uitwisselen: Een idee om een gemeenschap te laten ontstaan die zich organiseert rond voedsel uit eigen streek: kleinschalig, schoon, eerlijk en ambachtelijk. Op dit moment staat een prototype op het binnenplein van De Blokhuispoort, in de binnenstad van Leeuwarden.

Publicatie visie rubriek Visionair

AchterboschZantman architecten staat in het februari-nummer van De Architect. in de rubriek ‘Visionair’ wordt het plan van de drijvende Lotuswoningen beschreven, in de context van duurzame gebiedsontwikkeling in Lyiang, China. Er wordt oa. ingegaan op de zelfvoorzienende aspecten van de woning, de rol van water in het plan,  de symboliek van de hoofdvorm en de manier waarop de woning specifiek ontworpen is voor dit klimaat. Onder Bureauprofiel, publicaties is het hele stuk te lezen.

Bezoek Linköping Zweden

Deze week vindt het 2e Urban Agriculture Summit plaats in Linköping, Zweden. Een conferentie met als onderwerp het transformatieproces waarin de wereld al enige tijd verkeert. Dit heeft betrekking op voedsel en de noodzaak tot het anders en duurzamer verbouwen daarvan, ook in de stedelijke context. Hiermee wordt ingespeeld op het “wereld voedsel probleem” dat zal ontstaan over enige decennia. De verwachting is dat er op relatief korte termijn volstrekt onvoldoende landbouwgrond beschikbaar zal zijn op aarde om genoeg voedsel te verbouwen voor alle bewoners van deze planeet. In 2030 hebben we hiervoor twee keer het aardoppervlak nodig, als we voedsel blijven produceren op dezelfde manier als waarop we dat nu doen. Dat er iets moet veranderen is evident.

Wij bezoeken deze conferentie en gaan tevens bestuurders van de gemeente Linköping bezoeken om kennis op te doen voor nieuwe projecten. Sinds oktober  2012 wordt hier gebouwd aan de eerste vertical farm ter wereld, van Plantagon.  Deze is ruim 20 verdiepingen hoog, een icoon voor de stad. Een update over het bezoek volgt spoedig!

Jurering plannen NHL

Deze vrijdag, 25 januari, heeft Bart Zantman plaats genomen in de vakjury voor de beoordeling van plannen van NHL-studenten. Deze studenten kregen als opdracht hun eigen woning van een uitbreiding te voorzien en dit middels een technische uitwerking te presenteren in de vorm van tekeningen en een maquette.

De jury toetste op onderdelen als originaliteit, materiaalgebruik, zorgvuldigheid en presentatietechniek. In één oogopslag moest duidelijk zijn hoe de massa van de uitbreiding zich verhoudt tot die van de bestaande situatie.

De jury verbaasde zich over de hoge kwaliteit van de studentenplannen. Veel studenten hadden goed begrepen dat de keuze voor het toepassen van materialen, texturen en kleuren moeten zijn gericht op het zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen van de massa’s. Hierbij is het belangrijker dat duidelijk het onderscheid tussen oud en nieuw wordt getoond, dan dat met materiaal en textuur de werkelijkheid zoveel mogelijk moet worden nagebootst.

In veel projecten kwam de essentie van het ontwerp goed naar voren. De hoge kwaliteit van de plannen biedt veel vertrouwen voor de toekomst van ons vak!

 

Overnachting Oppenhuizen

De woon-zorgboerderij aan de Eastwei in Oppenhuizen wordt binnenkort uitgebreid. Het verblijf voor bewoners met een verstandelijke beperking is nu bestemd voor 12 mensen en wordt uitgebreid met een ruimte voor 12 nieuwe bewoners. In de dagbesteding werken iedere dag 15 cliënten.

AchterboschZantman architecten is in gesprek met de begeleiders en ouders van bewoners om te komen tot een functioneel en toekomstbestendig concept voor de nieuwbouw. In zgn. ‘Feel Good-sessies’ worden de grenzen van wensen en mogelijkheden voor de huidige en toekomstige bewoners en begeleiders intensief verkend.

Begin januari heeft Hans Achterbosch een dag en een nacht doorgebracht op de boerderij. Dit heeft hij gedaan om een goede indruk te krijgen van wat er daadwerkelijk speelt onder de bewoners en medewerkers. Ongewone en ontspannen gesprekken met bewoners en begeleiders hebben tot bijzondere inzichten geleid die bruikbaar zijn voor de nieuwe ruimte die straks bijgebouwd wordt. Het korte verblijf heeft een beeld gegeven van de dagelijkse praktijk in de zorg en is van grote waarde in de fase van doorontwikkeling van concept tot voorlopig ontwerp.

Binnenkort brengt AchterboschZantman nog een dagdeel door op de dagbesteding op dezelfde locatie.

Nieuw logo

AchterboschZantman architecten presenteert met trots het nieuwe logo, dat de nieuwe transitie binnen het bureau bekrachtigt. Na een partnerschap van 5 jaar zijn Hans Achterbosch en Bart Zantman in naam verbonden. Het nieuwe logo is ontworpen door Masoutreach uit Leeuwarden en is een vertaling van belangrijke kernwaarden van het bureau en de duurzame verbinding die beide architecten met elkaar zijn aangegaan.