Archive for 2013

Woonschuur in de Lege Geaen

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Schools for the Northern region

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Evaluation manifest Kloppend Hart

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Visit dayly activity-location Oppenhuizen

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Woodstudio Leeuwarden

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Publication vision rubriek Visionair

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Visit Linköping Sweden

Deze week vindt het 2e Urban Agriculture Summit plaats in Linköping, Zweden. Een conferentie met als onderwerp het transformatieproces waarin de wereld al enige tijd verkeert. Dit heeft betrekking op voedsel en de noodzaak tot het anders en duurzamer verbouwen daarvan, ook in de stedelijke context. Hiermee wordt ingespeeld op het “wereld voedsel probleem” dat zal ontstaan over enige decennia. De verwachting is dat er op relatief korte termijn volstrekt onvoldoende landbouwgrond beschikbaar zal zijn op aarde om genoeg voedsel te verbouwen voor alle bewoners van deze planeet. In 2030 hebben we hiervoor twee keer het aardoppervlak nodig, als we voedsel blijven produceren op dezelfde manier als waarop we dat nu doen. Dat er iets moet veranderen is evident.

Wij bezoeken deze conferentie en gaan tevens bestuurders van de gemeente Linköping bezoeken om kennis op te doen voor nieuwe projecten. Sinds oktober  2012 wordt hier gebouwd aan de eerste vertical farm ter wereld, van Plantagon.  Deze is ruim 20 verdiepingen hoog, een icoon voor de stad. Een update over het bezoek volgt spoedig!

Evaluation projects NHL

Deze vrijdag, 25 januari, heeft Bart Zantman plaats genomen in de vakjury voor de beoordeling van plannen van NHL-studenten. Deze studenten kregen als opdracht hun eigen woning van een uitbreiding te voorzien en dit middels een technische uitwerking te presenteren in de vorm van tekeningen en een maquette.

De jury toetste op onderdelen als originaliteit, materiaalgebruik, zorgvuldigheid en presentatietechniek. In één oogopslag moest duidelijk zijn hoe de massa van de uitbreiding zich verhoudt tot die van de bestaande situatie.

De jury verbaasde zich over de hoge kwaliteit van de studentenplannen. Veel studenten hadden goed begrepen dat de keuze voor het toepassen van materialen, texturen en kleuren moeten zijn gericht op het zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen van de massa’s. Hierbij is het belangrijker dat duidelijk het onderscheid tussen oud en nieuw wordt getoond, dan dat met materiaal en textuur de werkelijkheid zoveel mogelijk moet worden nagebootst.

In veel projecten kwam de essentie van het ontwerp goed naar voren. De hoge kwaliteit van de plannen biedt veel vertrouwen voor de toekomst van ons vak!

 

Overnight stay Oppenhuizen

De woon-zorgboerderij aan de Eastwei in Oppenhuizen wordt binnenkort uitgebreid. Het verblijf voor bewoners met een verstandelijke beperking is nu bestemd voor 12 mensen en wordt uitgebreid met een ruimte voor 12 nieuwe bewoners. In de dagbesteding werken iedere dag 15 cliënten.

AchterboschZantman architecten is in gesprek met de begeleiders en ouders van bewoners om te komen tot een functioneel en toekomstbestendig concept voor de nieuwbouw. In zgn. ‘Feel Good-sessies’ worden de grenzen van wensen en mogelijkheden voor de huidige en toekomstige bewoners en begeleiders intensief verkend.

Begin januari heeft Hans Achterbosch een dag en een nacht doorgebracht op de boerderij. Dit heeft hij gedaan om een goede indruk te krijgen van wat er daadwerkelijk speelt onder de bewoners en medewerkers. Ongewone en ontspannen gesprekken met bewoners en begeleiders hebben tot bijzondere inzichten geleid die bruikbaar zijn voor de nieuwe ruimte die straks bijgebouwd wordt. Het korte verblijf heeft een beeld gegeven van de dagelijkse praktijk in de zorg en is van grote waarde in de fase van doorontwikkeling van concept tot voorlopig ontwerp.

Binnenkort brengt AchterboschZantman nog een dagdeel door op de dagbesteding op dezelfde locatie.

New logo

Na een partnerschap van 5 jaar zijn Hans Achterbosch en Bart Zantman ook in naam verbonden. AchterboschZantman architecten presenteert met trots het nieuwe logo, dat deze nieuwe transitie bekrachtigt. Het nieuwe logo is ontworpen door Masoutreach uit Leeuwarden en is een vertaling van belangrijke kernwaarden van het bureau en de duurzame verbinding die beide architecten met elkaar zijn aangegaan.