Archief voor 2015

Bouw voorsprong klimaataanpak

Douwe Faber, directeur Ekwadraat, prijst de samenwerking in Friesland om de fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarbij kan Leeuwarden 2018 fungeren als een inspirerende dimensie. (Leeuwarder Courant 9 dec 2015)

Elfstedenhal vanuit luie stoel

De Elfstedenhal is nu ook vanuit de luie stoel te bezoeken. Middels streetview (Google Maps) kan je in het gebouw rondlopen: Bezoek de Elfstedenhal zelf!
Maar het zal natuurlijk nooit het echte bezoek kunnen evenaren 🙂

Klimaattour

Zaterdag 31 oktober zijn we met 70 duurzame toppers uit Friesland van start gegaan vanaf de nieuwe Elfstedenhal om aandacht te vragen voor de actie die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, om duurzame initiatieven in Friesland in het zonnetje te zetten en The Climate Miles van Urgenda te steunen. Fryslân wil de Elfstedentocht voor de toekomst behouden en steunt dit initiatief van Urgenda. Ook AchterboschZantman was hier bij. Het vervoer was overigens geheel duurzaam: auto’s op groen gas en elektrische auto’s werden ingezet.

Zondag kwam onze Friese delegatie onder aanvoering van gedeputeerde Michiel Schrier aan op het Neude plein in Utrecht. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, nodigde onze delegatie uit voor een mooi Fries momentje op het podium. Wethouder Marja Krans van gemeente Smallingerland, Jeroen van Balen van Van Wijnen en Douwe Faber van Ekwadraat kregen even kort het podium om de duurzame initiatieven in Friesland onder de aandacht te brengen. Een geweldige ontvangst en prachtige finish van de Klimaattour Fryslân!

Het ijspaleis van Leeuwarden

[…] De golvende vormen laten de glijdende schaatsbewegingen zien, het lichblauw is vriesblauw en op de gevels lichten strepen op als krassen op het ijs.[…]

Duinhuis Terschelling

Een sculptuur in het landschap. Waarbij niet alleen de buitenkant uniek is, ook het interieur is door zijn split-level plattegrond zeer bijzonder. Zachte overgangen tussen ruimtes, vormen een spel met hoogtes en materialen, waarbij de detaillering (Achterbosch Zantman Architecten) alles perfect verbind. Ontwerp van architect Marc Koehler.

Leeuwarden op Wereldkaart

Watercampus Leeuwarden vormt het fysieke knooppunt voor alles wat met watertechnologie te maken heeft. Het heeft een bereik zowel regionaal, landelijk als internationaal.

‘waterbeest’

Gevraagd werd een eco-icoon: een gebouw dat de duurzaamheid van watertechnologie verbeeldt en ‘verkoopt’. Tegelijk moest het passen in het natuurlandschap rond de rivier. Zeer tegenstrijdige wensen lijkt het…

Officiële opening Wetsus

Leeuwarden beschikt over “technologiecentrum op wereldschaal” aldus burgemeester Fred Crone. Wetsus fungeert als smeltkroes van alles op het gebied van watertechnologie waar in 2016 zo’n 70 promovendi zullen werken.

Openingsweek Elfstedenhal

Afgelopen maandag is de openingsweek gestart. 21-25 september. Nu kan iedereen de nieuwe ijshal zien en beleven. In dit artikel in het Friesch Dagblad alvast een paar highlights.

Alles ademt schaatscultuur

Klasina Seinstra en Peter de Vries, twee oud-marathonrijders, geven voor LC hun deskundig advies.
“Bist drekt thús”, zegt Seinstra. Een compliment voor ons, want dat is precies het gevoel dat we wilden implementeren.