Beoordeling manifest Kloppend Hart

Donderdag 28 maart heeft wethouder Henk Deinum het resultaat gepresenteerd van de manifestatie “Kloppend Hart, bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden”, in de vorm van een boekwerk. De manifestatie is een uitnodiging aan stad en regio om met voorstellen te komen voor nieuwe plannen voor de binnenstad van Leeuwarden. AchterboschZantman architecten heeft in totaal vier voorstellen gepresenteerd, die een ode vormen aan de binnenstad, met het oog op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en levendigheid van de binnenstad.  Drie van de inzendingen zijn op eigen initiatief tot stand gekomen. Voor locatie Doelestraat zijn meerdere architecten door de gemeente uitgenodigd een plan te maken.  Ons plan en die van collega Dorenbos geniet na beoordeling van een vakjury de voorkeur. Onze invullingen voor de locaties Voorstreek en Doelestraat worden als iconisch beschouwd voor de doelstellingen van de manifestatie. De overige plannen bieden perspectief en zullen verder door ontwikkeld worden. Voor beelden zie project Doelestraat.