Scholen voor het Noorderland

Onlangs is de publicatie ‘scholen in het Noorderland’ gepresenteerd. In krimpregio's ligt een omvangrijke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Krimp is een weerbarstige en complexe materie, met tal van invalshoeken. Veel scholen komen door teruglopende leerlingenaantallen in de problemen en worden met sluiting bedreigd. Daarnaast voldoen lang niet alle scholen meer aan de huidige eisen. Dat vraagt om slimme ontwerpoplossingen, maar het gaat hier in eerste instantie om goede ontwerpprocessen die in gang moeten worden gezet.

Bart Zantman en Bauke Tuinstra hebben in het kader van BNA Onderzoek, Marije ter Steege van atelier MUG en Lidewij Lenders van LLarch ondersteund in het maken van het plan 'Creatief Krimpen'. Marije en Lidewij hebben de plannen voor de krimpgemeente Loppersum in de provincie Groningen intussen verder ontwikkeld en een website gelanceerd. In deze benadering staat een bottom-up ontwerpproces centraal. Uitgangspunt is de aanwezige sociale cohesie in de dorpen en de creativiteit van de bewoners te gebruiken. Hiermee worden draagvlak en levensvatbaarheid vergroot. De bedoeling is dat de oplossing voor het schoolhuisvestingsprobleem meer oplevert dan een school alleen. Zo kan de lokale economie gestimuleerd worden, de relatie tussen de dorpen worden versterkt en er kunnen combinaties worden gemaakt met andere functies als bijvoorbeeld ouderenhuisvesting. Iedereen wordt uitgenodigd om hun dromen waar te maken door te reageren op www.creatiefkrimpen.nl