Bouwvergunning Watercampus

Eind juli is de bouwvergunning verleend voor de bouw van het Watertechnologie Instituut Wetsus. Goed nieuws! Het ontwerp is in GEAR-verband tot stand gekomen. De aannemer treft ondertussen voorbereidingen voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden. Wordt vervolgd..