Realisation Thialf goes to Ballast Nedam

GEAR heeft in het Friese consortium met Jorritsma Bouw en Bouwgroep Dijkstra Draisma de uitspraak van de rechtbank inzake de aanbesteding van Thialf met gemengde gevoelens ontvangen. Ondanks dat heeft zij besloten niet in hoger beroep te gaan. De lagere prijs, het ambitieuze ontwerp en het onderscheidende duurzaamheidconcept heeft niet het resultaat geleverd waar het consortium op hoopte. Het vonnis heeft dit niet doen veranderen. Daar legt het consortium zich nu bij neer. Ze wenst Thialf en Ballast Nedam succes met de realisatie van het project en zal zich nu richten op andere kansen.