Hoogste punt Clubhouse

Deze maand hebben Bart Zantman en Hans Achterbosch samen een bezoek gebracht aan Garden Valley in Liyang. Wethouder Thea Koster vergezelde de heren in een team van de NHL Hogeschool, het Van Hall Larenstein Instituut en Stenden Hogeschool Leeuwarden. Het primaire doel van de reis was voor ons in eerste instantie een regulier projectbezoek. De tree houses zijn bijna klaar en er moeten nog belangrijke beslissingen worden genomen op interieurniveau. Maar het was tevens het moment om met elkaar het hoogste punt van het Clubhouse te vieren. De hoogwaardigheidsbekleders van de Hogescholen waren aanwezig om tot verdere samenwerking te komen door verschillende studenten uitwisselingsprogramma’s te bespreken. Garden Valley gaat hierin samen met Leeuwarden een belangrijke rol vervullen, dus ook dit is succesvol verlopen.