AZA en Netwerk Nieuw Bouwen

“Netwerk Nieuw Bouwen” is een bijzondere, stimulerende en bovenal succesvolle samenwerking tussen bedrijven en studenten van de NHL. Studenten hebben de afgelopen twee jaar aan verschillende projecten gewerkt in diverse teams met Elkien, Volhoudbaar advies, Friso aannemingsmaatschappij, De Vries installaties en Achterboschzantman architecten. Op 27 maart 2015 is de laatste afstudeergroep binnen het project “Legolisering in Vernieuwbouw” afgestudeerd. Na een periode van twee jaar kan het Netwerk Nieuw Bouwen terugblikken op een geslaagd project, dat tot vele nieuwe inzichten heeft geleid. De resultaten van het project zijn samengevat in een eindpublicatie, die digitaal te raadplegen is. Er is een filmverslag gemaakt van de de visie van de Friese bouwsector op de transitie in de bouw. De diverse resultaten zijn op de site van Netwerk Nieuw Bouwen te raadplegen.