Bouw voorsprong klimaataanpak

Douwe Faber, directeur Ekwadraat, prijst de samenwerking in Friesland om de fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarbij kan Leeuwarden 2018 fungeren als een inspirerende dimensie. (Leeuwarder Courant 9 dec 2015)