In de kijker: Breewijd Marsdiep

De eerste vleugel van het zorgcomplex Breewijd Marsdiep te Sneek is uit de steigers.
De oplevering staat gepland rond de bouwvak.