Oplevering Woning EE

Morgen wordt de bouw van de woning aan de Dokkumer EE afgerond en opgeleverd.
Na oplevering zal de meubelmaker aan de slag gaan om een finishing touch te geven aan dit fraaie gebouw.