Voortgang bouw Nordwin College

De bouw van het Nordwin College te Leeuwarden is in volle gang! De contouren van het gebouw worden steeds meer zichtbaar.
De oplevering staat gepland voor eind juni.