Per 1 januari Achterbosch Architecten

Na ruim 10 jaar samenwerking als partners binnen AchterboschZantman architecten, hebben architecten Bart Zantman en Hans Achterbosch besloten de samenwerking vanaf1 januari 2019 op een andere manier vorm te geven.

Bart Zantman wil meer tijd vrij maken voor andere domeinen binnen het werkveld, zoals het doceren aan de NHL en hij gaat een functie bekleden bij de welstand te Leeuwarden. Bart gaat zelfstandig verder onder de naam Zantman Architecten. Hans Achterbosch zal AchterboschZantman architecten voortzetten onder de  naam Achterbosch Architecten.

Vanaf 2006 werkten Bart Zantman en Hans Achterbosch met succes samen aan ambitieuze architectonische en stedenbouwkundige projecten. Bart Zantman blijft betrokken bij de lopende projecten, evenals bij de coöperatie GEAR .

In beide gevallen wordt met onverminderde ambitie gestreefd naar het realiseren van hoogwaardige architectuur en stedenbouw, op nationaal en internationaal niveau.

Wij wensen u een gezond en inspirerend 2019!

Bart J. Zantman en Hans J.A. Achterbosch