Evaluation projects NHL

Deze vrijdag, 25 januari, heeft Bart Zantman plaats genomen in de vakjury voor de beoordeling van plannen van NHL-studenten. Deze studenten kregen als opdracht hun eigen woning van een uitbreiding te voorzien en dit middels een technische uitwerking te presenteren in de vorm van tekeningen en een maquette.

De jury toetste op onderdelen als originaliteit, materiaalgebruik, zorgvuldigheid en presentatietechniek. In één oogopslag moest duidelijk zijn hoe de massa van de uitbreiding zich verhoudt tot die van de bestaande situatie.

De jury verbaasde zich over de hoge kwaliteit van de studentenplannen. Veel studenten hadden goed begrepen dat de keuze voor het toepassen van materialen, texturen en kleuren moeten zijn gericht op het zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen van de massa’s. Hierbij is het belangrijker dat duidelijk het onderscheid tussen oud en nieuw wordt getoond, dan dat met materiaal en textuur de werkelijkheid zoveel mogelijk moet worden nagebootst.

In veel projecten kwam de essentie van het ontwerp goed naar voren. De hoge kwaliteit van de plannen biedt veel vertrouwen voor de toekomst van ons vak!