Bureauprofiel

Geschiedenis

In 1998 startte Hans Achterbosch het bureau onder zijn eigen naam.

Als architect zoeken altijd naar een optimum in plaats van een maximum, door het afwegen van waarden en interpreteren van argumenten, gebaseerd op een visie. Het  meerkoppige team bestaat naast beide architecten, uit technisch geschoolde bouwkundigen, tekenaars en projectleiders. We werken zowel aan architectonische plannen, interieurs, herstructureringen als stedenbouwkundige plannen.

Bureaukarakteristiek

Achterbosch Architecten is werkzaam in binnen- en buitenland in verschillende disciplines. Achterbosch Architecten onderscheidt zich door samenwerking te zoeken met andere vakgebieden en/of vakgenoten waar dit meerwaarde biedt. Zodoende halen we brede kennis naar ons toe, zijn we multidisciplinair en kunnen we integraal probleemoplossend denken. Op deze manier komen doorwrochte visies tot stand. Ons werk wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid met de eindgebruiker en inleving in hun vraagstelling, met respect voor de context.

Visie

Ruimtelijke kwaliteit gaat over de waarde van de leefomgeving voor gebruikers, in een bepaald gebied op een bepaald moment. Dit zit verscholen in het gebouw, in het dorp, in de stad en in het landschap. Kwaliteit ontstaat waar visie, creativiteit, vakmanschap en daadkracht elkaar ontmoeten.

Achterbosch Architecten hanteert een kritische ontwerphouding ten opzichte van hetgeen voor de hand ligt. Integraal denken en architectonische intuïtie leiden tot oorspronkelijke, vernuftige en soms experimentele ontwerpen. Door breed brononderzoek, in combinatie met een gevoel voor de plek en sensitiviteit voor de praktische dimensie, komen wij tot originelen. Historisch besef en maatschappelijke betrokkenheid, in combinatie met geloof in verandering levert architectuur op die verrast maar ook vertrouwd vanzelfsprekend kan zijn. Een plan ontstaat middels een zorgvuldige aanpak, die in dialoog met de gebruiker tot stand komt. Kwaliteit wordt gemaakt als gebruikerswaarde,  toekomstwaarde en belevingswaarde verenigd worden, zoals Vitruvius ons al vertelde.

Missie

Er spelen zich op dit moment diverse transitieprocessen af in Nederland, op allerhande niveaus. De kantelingen die dit met zich mee brengt zijn onomkeerbaar. Oude waarden verdwijnen en nieuwe ontstaan. Wij zien dit als een kans, omdat het deuren opent voor een radicale verandering naar een werkelijk duurzame samenleving.

Onze missie is het nog scherper voor het voetlicht brengen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen. Een architect moet een belangrijke voortrekker zijn van toekomstige ontwikkelingen en zorg hebben voor de omgeving in brede zin. Kwalitatieve inbedding loopt hier parallel met de zorg die we voelen voor de klimaatproblematiek.

Wij combineren het theoretische fundament met een gevoel voor de praktische dimensie: Van onderzoek tot integraal uitdenken van een plan, van het zorgvuldig uittekenen van een belangrijk detail tot een gedegen kwaliteitsbewaking tijdens het gehele ontwerpproces. Een ontwerp komt altijd tot stand in dialoog met de eindgebruiker.

Werkwijze

De professionele opdrachtgever geven we een belangrijke toegevoegde waarde in ons vermogen om vanuit een abstract en complex programma van eisen een visie te ontwikkelen en die te vertalen naar een ontwerp. Het achterliggende proces wordt altijd met elkaar gecommuniceerd zodat alle betrokken partijen weten wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Met behulp van BIM-software kunnen we de plannen geheel driedimensionaal en integraal met andere adviseurs uitwerken en visualiseren. We schuwen het ware ambacht niet en zijn zo in staat een hoogwaardig kwalitatief plan te maken die in de omgeving past en een hoge gebruikswaarde heeft, van concept tot uitvoering gereed plan. We hebben een visie maar zijn ook resultaatgericht en hebben oog voor kwaliteit. Hierin zijn we sterk kostenbewust en bewaken we wet-en regelgeving en de praktische functionaliteit gedurende het gehele proces.

De particuliere opdrachtgever ontzorgen we van eerste schets tot en met de oplevering. We nemen hierin een dubbelrol aan als ontwerper en projectmanager. Hiermee begeleiden we het gehele ontwerp- en bouwproces nauwkeurig en we zorgen er uiteraard voor dat het project binnen budget blijft. Uiteraard nemen we de opdrachtgever proactief mee in onze denkwijze en gekozen ontwerp oplossingen, door de plannen vanaf het begin te visualiseren met de nieuwste software.

Ontwerpmiddelen

Wij hanteren het gehele palet aan ontwerpgereedschappen: Van handschets, sketchup tot fotorealistisch 3D-visualisatiewerk en van technisch tekenwerk tot BIM (Building Information Modeling), met behulp van Vectorworks en Archicad. We maken presentaties met behulp van Adobe software.

Samenwerking

Bij majeure en integrale ontwerpopgaven is het samenbrengen van brede kennis en ervaring een vereiste. Dit leidt tot professionaliteit en het vergroten van de kwaliteit van architectendiensten. Wij pleiten al enige tijd voor meer en intensievere samenwerking tussen architecten en externe deskundigen, ten einde inspiratie op te doen, plannen multidisciplinair te benaderen en uiteindelijk meer kwaliteit te kunnen realiseren. Samenwerkingsverbanden worden gevormd waar dit meerwaarde biedt. Achterbosch Architecten blijft te allen tijde zelfstandig actief.