Samenwerking

Bij majeure en integrale ontwerpopgaven is het samenbrengen van brede kennis en ervaring een vereiste. Dit leidt tot professionaliteit en het vergroten van de kwaliteit van architectendiensten. Wij pleiten al enige tijd voor meer en intensievere samenwerking tussen architecten en externe deskundigen, ten einde inspiratie op te doen, plannen multidisciplinair te benaderen en uiteindelijk meer kwaliteit te kunnen realiseren. Met hen kunnen we op zoek gaan naar nieuwe segmenten en specialisaties. Hierin nemen wij het voortouw.

Samenwerkingsverbanden worden gevormd alleen wanneer dit meerwaarde biedt. Het bureau blijft ten alle tijde zelfstandig actief. Het zorgvuldig gebruiken van de beschikbare ruimte is belangrijk, de mogelijkheden om in een later stadium bij te sturen zijn beperkt. Door de input van brede deskundigheid in het begin van ieder ontwerpproces worden de meest duurzame resultaten bereikt. Achterbosch  Architecten ontwikkelt zich hierin continu. Deze wijze van werken heeft geleid tot meerdere uitgevoerde projecten in diverse allianties.