GEAR

GEAR is een samenwerkingsverband tussen 4 ervaren architectenbureaus uit Friesland. Achterbosch Architecten werkt in deze coöperatie samen met Borren Staalenhoef architecten, Jelle de Jong architecten en TWA architecten.

GEAR staat voor “samen” in het Fries en voor “versnelling” in het Engels. GEAR is een ideeënfabriek waar gewerkt wordt aan regionale vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur. GEAR is een multidisciplinair bureau waar, door samenwerking met externe deskundigen als planologen, landschapsarchitecten, kunstenaars en grafisch ontwerpers, vernieuwende, inspirerende en doorwrochte visies en plannen tot stand komen.

GEAR signaleert dat er op het gebied van de ruimtelijke opgave behoefte is aan een sterk bureau dat volledig bekend is met alles wat speelt in Fryslân c.q. het noorden van Nederland. Juist die regionale bekendheid én affiniteit maakt GEAR tot hét ‘bureau’ om te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de regio. Vanaf de initiatieffase kan GEAR meewerken in het opstellen van een visie, masterplan of stedenbouwkundige plan.

De ontwerpers van GEAR hebben aangetoond ook in de architectonische uitwerking van plannen de regionale top te zijn. Wij hebben gemeend dat de tijd rijp is voor een structurele samenwerking in de gevallen waar dat meerwaarde biedt. Alle bureaus blijven tegelijkertijd zelfstandig actief. De samenwerking heeft inmiddels al tot concreet werk geleid met het winnen van de selectie voor de voor de Watercampus in Leeuwarden, te zien onder projecten. Daarnaast hebben we in 2012 de Nacht van de Architectuur georganiseerd.

Website: www.GEAR.nu