Zorgwoningen Halbertsmastraat

Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Zorgwoningen Halbertsmastraat
Intensieve zorg Breewijd Marsdiep

Intensieve zorg Breewijd Marsdiep

De voormalige paviljoenstructuur op deze lokatie voldeed niet meer aan de huidige standaarden en was inefficient in vele opzichten. De lokatie echter vraagt om een woonvorm die de kwaliteit van […]

Verbouw en nieuwbouw Eastwei Oppenhuizen

Verbouw en nieuwbouw Eastwei Oppenhuizen

In de nabijheid van Sneek is in opdracht van Stichting Philadelphia Zorg een voormalige boerderij uitgebreid en getransformeerd tot zorgboerderij. De bouwkundige structuur van de boerderij, de stal en de […]

Appartementen en woningen Vlasakkers Drachten

Appartementen en woningen Vlasakkers Drachten

In de wijk De Bouwen in Drachten is op ons eigen initiatief en in opdracht van Woonfriesland, een nieuwe invulling door ons ontworpen op de locatie van een voormalige garage. […]

Appartementen Sumar

Appartementen Sumar

De zuidkant van Sumar kent een nieuw uitbreidingswijkje met voornamelijk vrije kavels.  Tussen het dorp en deze uitbreiding  hebben we in opdracht van Woonfriesland een gebouw van 14 appartementen gerealiseerd. De hoofdentree is […]

Appartementen Jistrum

Appartementen Jistrum

Het gebied aan de oostzijde van het Bergumermeer wordt gekenmerkt door een typische woudenlandschap, waarbij het boerenland  wordt begrensd door heggen en houtwallen. Het landschap nabij Jistrum bestaat onder meer uit […]

Theeschenkerij Marum

Theeschenkerij Marum

Ter ondersteuning van de bewoners met een verstandelijke beperking, is er naast de zorgboerderij in Marum een in hout opgetrokken paviljoen gebouwd. Dit paviljoen is bestemd voor onder andere een werkplaats […]

Appartementen Aldeboarn

Appartementen Aldeboarn

Het appartementencomplex voor senioren staat op een plek waar een oude zuivelfabriek heeft gestaan, langs het water van de Boarn. Naar aanleiding van onderzoek naar kenmerken in het dorp Aldeboarn is […]

Zorgappartementen Bolsward

Zorgappartementen Bolsward

Deze opgave voor een complex van 22 woningen en drie gezamenlijke woonkamers is geïnitieerd door Philadelphia Zorg, een stichting die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en begeleidt. De ondersteuning […]

Zorgboerderij Marum

Zorgboerderij Marum

De verbouwing van deze boerderij geeft mensen met een verstandelijke beperking een nieuw onderkomen om onder begeleiding te kunnen wonen. De boerderij heeft al jaren geen agrarische functie meer, maar […]

Zorgappartementen Marum

Zorgappartementen Marum

De woningen zijn bestemd voor mensen met een licht geestelijke beperking die semi-zelfstandig kunnen wonen. Het ontwerp is gebaseerd op een eenduidige plattegrond die uitbreidbaar is naar de toekomst. Twee […]

Grupstal Aldeboarn

Grupstal Aldeboarn

Tussen Akkrum en Aldeboarn staat een voormalige woon- en recreatieboerderij. Stichting Philadelphia Zorg zocht een gebouw waarin zij meerdere functies kon herbergen. Deze is gevonden in ‘de Grupstal’. De statige […]