Disclaimer e-mail

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Achterbosch Architectuur B.V. zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als het betreffende bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden door het bericht terug te sturen, eventuele bijlagen niet te openen en het bericht (inclusief bijlagen) te verwijderen uit uw systeem. Aan de inhoud van het e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie en/of bijlagen aan derden is niet toegestaan. Achterbosch Architecten staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Achterbosch Architecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.