Missie

Onze missie is het benadrukken van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als voortrekkers van toekomstige ontwikkelingen en onze zorg voor de bredere omgeving, waarin wij de natuur respecteren. We omarmen een kritische ontwerphouding en streven naar oorspronkelijke, vernuftige en soms experimentele ontwerpen. Ons werk combineert historisch besef en maatschappelijke betrokkenheid met geloof in verandering, resulterend in architectuur die verrassend en vertrouwd is en bovenal biobased is.

Visie

Bij Achterbosch Architecten streven we ernaar om een toonaangevend architectenbureau te zijn met een sterke focus op duurzaamheid, biobased bouwen en circulaire economie. Onze visie is het creëren van innovatieve ontwerpen die naadloos samensmelten met de natuurlijke omgeving en een positieve impact hebben op de gemeenschap. We streven naar verantwoordelijkheid, milieubewustzijn en het bouwen van een duurzame toekomst.

Biobased en circulariteit

Bij Achterbosch Architecten sluiten we ons alleen aan bij projecten met een hoge duurzaamheidswaarde. We streven ernaar de hoogste limieten te bereiken op het gebied van ecologische aspecten. Met onze ervaring nemen we het voortouw en werken we samen met belangrijke partners om het juiste concept voor elk project te vinden. In al onze ontwerpen combineren we liefde voor natuur en biobased bouwen met lokale specifieke oplossingen om de juiste balans te bereiken.

Met deze visie, missie en aanpak willen we een positieve bijdrage leveren aan de gebouwde omgeving en streven we naar een duurzame en verantwoorde toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

Kantoor

Ons kantoor is gevestigd in een Rijksmonument, het voormalig Kantongerecht te Leeuwarden.
Het gebouw is rechthoekig met twee hoge bouwlagen en een hoge, afgeknotte schildkap, in 1879 gebouwd als rijkskantoor. Op de begane grond bevond zich het IJkkantoor en op de verdieping het Kantongerecht naar ontwerp van rijksbouwkundige C.H. Peters in Neo-Hollandse-Renaissance-stijl met Neo-Gotische karaktertrekken.
Het kantoor is niet alleen een gebouw van bijzondere waarde, maar tevens een mijlpaal in de (Friese) architectuurgeschiedenis.


Het gebouw heeft intern in 1951, 1958 en 1985 verbouwingen ondergaan. Die waren het gevolg van functiewijzigingen: het kantongerecht had geleidelijk meer ruimte nodig, het ijkkantoor minder en verdween zelfs, waarna het grootste deel van de begane grond eerst kantoor voor de goudwaarborg en vervolgens de schippersbeurs werd. In 2021 en 2022 is het pand intensief gerenoveerd en deels gerestaureerd.

De 2e verdieping is grondig verbouwd tot een kantoorruimte, geheel uitgevoerd in biobased materialen.


De huidige eigenaar heeft in 2005 het pand aangekocht en conserverend gerestaureerd. Sindsdien biedt het pand kantoorruimte aan verschillende creatieve bureaus, waaronder Achterbosch Architecten en KieN VIP.