Onze missie is het nog scherper voor het voetlicht brengen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen. Een architect moet een belangrijke voortrekker zijn van toekomstige ontwikkelingen en zorg hebben voor de omgeving in brede zin. Kwalitatieve inbedding loopt hier parallel met de zorg die we voelen voor de klimaatproblematiek.