Park woningen

De voormalige paviljoenstructuur op deze locatie voldeed niet meer aan de huidige standaarden en was inefficient in vele opzichten. De locatie vraagt om een woonvorm die de kwaliteit van de parkachtige omgeving optimaal benut. De radiale typologie van het gebouw, met zorgfuncties in het hart en individuele wooneenheden in de vleugels, beantwoordt hieraan. De woonvleugels zijn ontsloten aan een patio en hebben uitzicht over een groter park.

In het ontwerp is op verschillende manieren een schaalverkleining doorgevoerd. Hierdoor oogt het plan kleinschalig.

Met verspringing in de gevels en het toepassen van warme kleuren en materialen, baksteen en hout, is ervoor gezorgd dat iedereen een ‘eigen’ appartement heeft. Individualiteit was één van de wensen die uit de ‘Feel-Good’-sessies naar voren zijn gekomen.

Opdrachtgever

  • Stichting Philadelphia Zorg

Locatie

  • Sneek

Realisatie

  • 2016

Fotograaf

  • Gerard van Beek