CRAFT+ workshop – Friese kerken

CRAFT+ workshop – Friese kerken

Onlangs hebben Fieke Grooters van Made by Phi en Bart Cilissen van Achterbosch Architecten de tweede CRAFT+ workshop verzorgd in de Groate Kerk te St. Jacobiparochie, waarbij de kennis en ambities op het gebied van circulariteit zijn gedeeld aan de hand van de meer dan 600 Friese kerken.

Door de centrale ligging in een buurt, de vrij in te delen ruimte, het openbare karakter, de functie om te verbinden en de culturele waarde van het kerkgebouw zien wij een kans om het kerkgebouw in te zetten als aanjager van een lokaal circulair ecosysteem. Een fysieke plek voor initiatieven die nodig zijn om je als buurt circulair te kunnen organiseren.

Hillie Blaak, bestuurslid van de Groate Kerk en Hester Simons, oud-directeur van Stichting Alde Fryske Tjerken, startten de workshop met het uiteenzetten van de huidige stand van zaken van de Friese kerken en hoe het kerkgebouw zich door de tijd heen heeft aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.

In het tweede deel van de workshop is gekeken naar de toekomst. Welke functies kan het kerkgebouw huisvesten om een lokaal circulair ecosysteem aan te jagen? Als uitkomst van de workshop zijn er verschillende kansen ontdekt waar de deelnemers van CRAFT en de Stichting Alde Fryske Tjerken op kunnen voortborduren.

We kijken terug op een inspirerende middag!