De Koperen Tuin

Grand Café Restaurant De Koperen Tuin is onderdeel van de monumentale Prinsentuin die in 2004 naar oorspronkelijk ontwerp van architect Roodbaard is teruggebracht. Gebogen glooiende vormen spelen een hoofdrol in de aanleg van de paden, de groenzones en de waterpartijen.

De oorspronkelijke symmetrie van het bouwwerk wordt verstoord door het Pier Pander museum aan de Oostzijde. Aan het bestaande zalencomplex aan de andere zijde hebben wij een paviljoen van 150m² toegevoegd. De al eerder geïntroduceerde ronde wand die het beeld van de voorzijde van het gebouw domineert is hier opnieuw bekleed, voortgezet en afgemaakt in het nieuwe paviljoen. De gevel volgt een zuivere ronde vorm. De aanbouw reageert hiermee sterk op de ronde vormen van de Prinsentuin. Ze biedt van binnenuit prachtig uitzicht over de vijver enerzijds en de stadsgracht anderzijds.

Om een inpassing in de groene omgeving te bewerkstelligen, is er gekozen voor een houten afwerking. Western Red Cedar planken zijn rondgezet toegepast en zullen met het verstrijken van de tijd geleidelijk vergrijzen. Het vergrijzingproces is situatie en oriëntatie afhankelijk. Er ontstaat zo in de loop van de tijd een vanzelfsprekende verankering van het gebouw op deze plek.

Opdrachtgever

  • Restaurant De Koperen Tuin

Locatie

  • Leeuwarden, Friesland

Realisatie

  • 2007

Fotograaf

  • Peter van der Knoop
  • Angel Achterbosch