Knooppunt Lemmerweg

Onderdeel van de nieuwe A7-zone is het ongelijkvloerse kruispunt. Oorspronkelijk waren hier ook twee houten bruggen bedacht. Later is dit kruispunt door OAK als ovotonde ontworpen en uitgevoerd. De ovotonde is gesitueerd tussen beide houten bruggen. Ze verbindt de binnenstad van Sneek met het buitengebied, richting Ijlst.

Belangrijk is de zorgvuldige aandacht voor de ecologische hoofdstructuur. Door de taluds en de verticale wanden te laten begroeiien is een groen kruispunt ontstaan waarbij niet alleen fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen, maar ook flora en fauna. De begroeide wanden passen in het beeld van de houten ‘ring’ van Accoya en hebben een relatie met beide houten bruggen.

Samenwerking

  • OAK

Opdrachtgever

  • Provincie Friesland en Gemeente Sneek (nu Sudwest Fryslan)

Locatie

  • Sneek, Friesland

Realisatie

  • 2007

Fotograaf

  • Peter van der Knoop