Houtwal appartementen

Het gebied aan de oostzijde van het Bergumermeer wordt gekenmerkt door een typische woudenlandschap, waarbij het boerenland  wordt begrensd door heggen en houtwallen. Het landschap nabij Jistrum bestaat onder meer uit weilanden die worden begrensd door deze kunstmatige lange groene stroken bomen en struiken.

In dit gebied staan woudhuizen die geheel vrij op de kavel staan en geen aan elkaar of aan de context gerelateerde richting en oriëntatie hebben. Ze worden geheel door groen omsloten. De houtwallen vormen de eigendomsmarkeringen van grote natuurlijke en landschappelijke waarde.

Een appartementencomplex in zo’n dorp vormt een ongebruikelijke typologie. De woning gaat hier een andere relatie met zijn omgeving aan. Dit biedt kansen tot een nieuw beeld te komen, waarbij landelijk wonen net zo vanzelfsprekend blijft voor de senioren die hier zijn geboren en getogen. De houtwal krijgt hier een geheel nieuwe betekenis door ze onderdeel te laten worden van het wooncomplex. Hierdoor krijgen het karakteristieke landschap en de woning een nieuwe betrekking tot elkaar, maar niet minder intensief. De functie van de houtwal blijft nagenoeg nog steeds hetzelfde: het brengen van schaduw, luwte, bescherming en begrenzing van eigendom. Het appartementencomplex zelf loopt in hoogte op naarmate ze zich meer verwijdert van het dorp. Perforaties in het blok verkleinen de schaal van het complex en dienen als doorkijken naar het landschap.

De houtwallen en -singels vormen een lang, aaneengesloten netwerk van verbindingswegen voor flora en fauna. Ze zijn van grote landschappelijke waarde. Ondanks noodzakelijke dorpsuitbreiding wordt alle zorg en energie besteed aan niet alleen het landschappelijke karakter instandhouden, maar ook aan deze waarde als ontwerpuitgangspunt nemen en het tot in detail meenemen in het ontwerp.

Opdrachtgever

  • WoonFriesland

Locatie

  • Jistrum, Friesland

Realisatie

  • 2007

Fotograaf

  • Peter van der Knoop