Woning Kooi

Eén met de horizontaliteit van het Friese boerenland toont woonhuis ‘Kooi’ zich aan de omgeving. Landschap en programma gaan een dialoog met elkaar aan in een vorm die niet klassiek landschappelijk is en zich tevens afkeert van de omliggende loodsarchitectuur van vandaag.

De villa is een schakeling van lineair georganiseerd programma. De hoofdentree scharniert de villa in een leefgedeelte en een slaapgedeelte. Dag en nacht worden zo gescheiden, maar zijn wel geschakeld tot een overzichtelijk geheel rondom een binnenplaats. Binnen en buiten zijn klimatologisch gescheiden, maar lopen schijnbaar in elkaar over door detaillering en materiaalgebruik binnen en buiten op een zelfde manier toe te passen.

Het programma vertrapt analoog aan de niveauverschillen in het landschap. Het hoogtepunt bevindt zich juist daar waar de familie haar belangrijkste privé plek heeft. De binnenste kern wordt paradoxaal gevormd door een buitenruimte en beslotenheid wordt verkregen door een glasfaçade. De woning is hierdoor introvert in al zijn transparantie.

De opbouw vanuit het landschap is vormgegeven door afwisselende hoogtes van de verblijfsruimtes en verschillen in het peil.  In het interieur zijn deze bewegingen voelbaar en herkenbaar. De woonkamer ligt als belangrijkste leefruimte hoger dan de rest. Hier opent de woning zich ook naar het weidelandschap door een lichte verdraaiing van het volume. Sterk horizontale gevelopeningen maken het landschap als een panorama zichtbaar vanaf de bank of vanuit bed, terwijl inkijk nooit gevoeld wordt. Zo lijkt het alsof je kijkt naar een landschapsstuk in plaats van naar buiten.

Materiaalovergangen zijn zo vlak mogelijk en met grote precisie uitgevoerd. Staal, glas en wit pleisterwerk worden in eenzelfde gevelvlak gecombineerd met natuurlijke materialen als Afrikaanse leien en hout. Hoekafwerkingen zijn detailloos. Soms liggen vensters sterk terug, zodat juist aan de binnenzijde gladde wanden ontstaan en de buitengevel spannender wordt. Door het materiaalgebruik valt de woning vrijwel weg in het landschap.

Opdrachtgever

  • Familie Kooi

Locatie

  • Makkum, Friesland

Realisatie

  • 2005

Fotograaf

  • Rob de Jong